تاملی در وضعیت امروز: بلوغ و دگردیسی تئاتر ایران

چکیده:
وضعیت تئاتر ایران بر اساس اتفاقات جاری و شرایط معاصر به لحاظ نوع هدایت، برنامه ریزی و مکانیسم حاکم بر تولید تئاتر در حال دگردیسی و تحول است. این مقاله بر اساس یافته های میدانی و نگاهی آماری به اجراها و سیستم مدیریت تئاتر ایران نگاشته و تنظیم شده است. سوال اصلی در این مقاله این است که «چگونه و به چه دلیل تئاتر ایران به لحاظ سیستم مدیریتی و تولید اجرا در حال دگرگونی و حرکت به سمت »تئاتر خصوصی« است و چه مواردی در این تغییر موثر هستند؟» بی تردید در این بررسی به شماری از دلایل و ابعاد تغییر و تحول، اشاره و گستردگی این حرکت، تبیین و همچنین تحلیلی مبنی بر راهی که پیش روی هنرمندان و جریان جاری تئاتر ایران است، ارایه خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1575752 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.