ریختار نمایشی سیاه بازی

چکیده:
در تاریخ نمایش سنتی ایرانی نمایش ها و نمایشواره های شادی-محور بسیار سربرآوردند که سیاه بازی شاخص ترین بازمانده این گروه از نمایش ها است. این نمایش فراز و فرودهای بسیاری را متحمل شد و در حال حاضر به حاشیه رانده شده است. به نظر می رسد یکی از دلایل این امر، فاصله میان افق انتظار تماشاگران و ماهیت این نمایش باشد. تماشاگران با افق انتظار مشخصی به تماشای یک نمایش می نشیند و ریختارشناسی نمایش یکی از این افق هاست. ریختار هر نمایش نسبت مستقیم با کارکرد آن دارد. از این رو اصلی ترین پرسش این نوشتار سنجش نسبت سیاه بازی با کمدی و فارس ، دو ریختار متفاوت در میان نمایش های شادی-محور، بود. در مسیر یافتن پاسخ این پرسش، کمدی و فارس و نسبت این دو با هم واکاوی شد تا چشم انداز روشنی از این دو ریختارنمایشی به دست آید. سپس با تمرکز بر سه ویژگی طرح-داستانی، اشخاص بازی و کارکرد نسبت سیاه بازی با کمدی و فارس سنجیده شد. یافته ها سخن از آن دارند که سیاه بازی همخوانی بسیار با فارس دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1575756 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.