بررسی اثر تیمار متیل دار کردن بر رفتار نوری لیگنین کرافت از طریق شبیه سازی کاغذهای لیگنین دار

نویسنده:
چکیده:
در این تحقیق تغییرات رفتار نوری لیگنین کرافت صنوبر(Populus alba)، پیش و پس از متیل دار کردن با دی متیل سولفات با استفاده از فنون اندازه گیری تغییرات شاخص های نوری ( روشنی، K، S، K/S و عدد تغییر رنگ ) کاغذ آغشته به لیگنین بر اثر کهنه سازی نوری تسریع شده، مورد مطالعه قرار گرفت. تغییرات ساختاری ایجاد شده در لیگنین بر اثر تیمار متیل دار کردن، با استفاده از طیف سنجی FT-IR پیگیری و تا حد ممکن تعیین شد. نتایج حاصله نشان داد که با انجام تیمار متیل دار کردن لیگنین، در کاغذهای آغشته به لیگنین متیل دار شده در مقایسه با نوع متیل دار نشده ی آن، میزان روشنی افزایش یافت و عدد تغییر رنگ کوچک تر شد. در طول زمان پرتودهی نیز، در کاغذهای آغشته به لیگنین متیل دار شده مقاومت در برابر واکنش های تحریک نوری بیشتر شد بطوریکه، حتی در آنها پدیده ی شگفت انگیز رنگ بری نوری نیز اتفاق افتاد. بنابراین مشخص شد که متیل دار شدن، با ممانعت از تشکیل ساختارهای کینونی در لیگنین، بر ثبات شاخص های نوری کاغذهای لیگنین دار در شرایط کهنه سازی نوری می افزاید.
زبان:
فارسی
صفحات:
456 -466
لینک کوتاه:
magiran.com/p1576937 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.