بررسی میکروساختار و خواص سایشی پوشش کامپوزیتیAl/Al3Ti ایجاد شده به کمک الکترود توپودری

چکیده:
در این پژوهش، با استفاده از فرایند جوشکاری تحت پوشش گازهای محافظ با الکترود تنگستن (تیگ) و الکترود توپودری، پوشش کامپوزیتی مقاوم به سایش، روی آلومینیم خالص تجاری ایجاد شد. الکترودهای توپودری، به کمک دستگاه کشش سیم و نوارهای آلومینیمی و مخلوط پودرهای آلومینیم و تیتانیم تولید شدند. ریزساختار و فازهای موجود در پوشش نیز توسط آزمون های XRD، متالوگرافی و SEM مجهز به EDS بررسی شد. آزمون های ریزسختی سنجی و سایش انجام شد. بیشترین سختی حاصل (300 ویکرز) حدود 13 برابر فلز پایه بود. نتایج نشان داد که پوشش، شامل فازهای آلومینیم α، تیتانیم α و همچنین بین فلزی Al3Ti بوده و حضور Al3Ti منجر به افزایش سختی و مقاومت به سایش می-شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1577039 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!