اثر بخشی آموزش گروهی تکنیک های درمان پذیرش و تعهد بر علائم افسردگی سربازان

چکیده:
مقدمه
افسردگی یکی از مشکلات جدی در سلامت سربازان است. یکی از درمان های مورد استفاده برای افسردگی، درمان پذیرش و تعهد است. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی آموزش گروهی تکنیک های درمان پذیرش و تعهد بر علائم افسردگی سربازان انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه یک کار آزمایی بالینی کنترل شده تصادفی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود که با دو گروه آزمایش و لیست انتظار اجرا شد. از تمامی کارکنان وظیفه یک یگان نظامی که 419 نفربودند، آزمون افسردگی بک گرفته شد. شرکت کنندگانی که نمرات بالاتر از نقطه برش خفیف (14 به بالا) گرفتند،124 نفر بودند و 11 نفر به علت نداشتن معیار ورود به مطالعه، حذف شدند. از 113 نفر باقیمانده به صورت تصادفی 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش(20نفر) و لیست انتظار (20نفر) اختصاص داده شدند. 6 جلسه مداخله آموزش تکنیک های درمان پذیرش و تعهد (1 جلسه فردی، 5 جلسه گروهی) برای شرکت کنندگان گروه آزمایش اجرا شد و گروه لیست انتظار هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج تحلیل واریانس نشان داد که اجرای آموزش گروهی تکنیک های درمان پذیرش و تعهد باعث کاهش معنی دار نمرات افسردگی شده است.
بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص شد که آموزش گروهی تکنیک های درمان پذیرش و تعهد می تواند به طور موقت در کاهش علائم افسردگی سربازان موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1578033 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.