بهینه سازی حضور خودروهای الکتریکی در کنار واحدهای تولید توان به منظور بهبود قابلیت اطمینان ریزشبکه

چکیده:
ریزشبکه ها نسل جدیدی از سیستم های قدرت در مقیاس کوچک هستند که می توانند به صورت مستقل از شبکه اصلی قدرت، نیاز مشترکین خود را تامین نمایند. از ویژگی های این سیستم ها، امکان تجمیع تولیدات پراکنده در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، با ماهیت احتمالاتی و نوسانی، است که این موضوع، ضرورت بررسی قابلیت اطمینان ریزشبکه و حصول اطمینان از حفظ قابلیت اطمینان، و در صورت نیاز، اتخاذ روش هایی برای بهبود آن را برجسته می سازد. در این مقاله سعی بر آنست تا با بهره گیری از روش های احتمالاتی، به بهینه سازی ترکیب تولیدات پراکنده و خودروهای الکتریکی با هدف بهبود قابلیت اطمینان ریزشبکه پرداخته شود. بهینه سازی ترکیب تولیدات توان در کنار خودروهای الکتریکی به منظور بهبود قابلیت اطمینان ریزشبکه، ارائه روشی نوین در برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروها و مدلسازی احتمالاتی توان تزریقی به ریزشبکه از نوآوری های مطرح در این مقاله هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
90 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1579326 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!