اثر نسبت Cr/C بر ریزساختار و عمرخستگی حرارتی آلیاژ روکش سخت پایه Fe-Cr-C

نویسنده:
چکیده:
در تحقیق حاضر آلیاژ های روکش سخت پایه Fe-Cr-C با نسبت (وزنی) متفاوت به روش SMAW به صورت تک لایه و دو لایه بر روی فولاد ساده کربنی ST 32 جوشکاری گردیدند. سپس نمونه هایی تهیه و آزمون های آنالیز شیمیایی (OES) ، متالوگرافی نوری،XRD، SEM، و خستگی حرارتی بر روی آنها انجام شد. نتایج آزمون پراش پرتو (XRD) X نشان داد که ریز ساختار لایه روکش سخت نمونه روکش سخت شده با الکترود( پر کربن –پر کروم) AB شامل کاربید اولیه و یوتکتیک و نمونه روکش سخت شده با الکترود (کم کربن –کم کروم)SD شامل آستنیت ومارتنزیت می باشد. تصاویر متالوگرافی نوری و الکترونی، آنالیز نقطه ای و نقشه توزیع عناصر نیز حضور فازهای فوق را تایید نموده است. نتایج آزمون خستگی حرارتی مشخص نمود در مجموع کلیه نمونه ها، بالاترین عمر خستگی حرارتی مربوط به نمونه روکش سخت شده با الکترود(کم کربن –کم کروم)SD قطر4 میلی متر در حالت تک لایه با کمترین (غلظت عنصر کروم) درصد حجمی آستنیت باقی مانده و کاربید (Cr،Fe)23C6 با ریز ساختار اولیه آستنیت، مارتنزیت و کاربید (Cr،Fe)23C6 می باشد، کمترین عمر خستگی حرارتی مربوط به نمونه روکش سخت شده با الکترود ( پر کربن –پر کروم) AB قطر 25/3 میلی متر در شرایط دو لایه با ریزساختار اولیه متشکل از کاربیدهای اولیه (Cr،Fe)7C3 و یوتکتیک می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1579753 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!