بررسی شخصیت و خصوصیات فردی بر اساس دستنوشته فارسی با استفاده از درخت تصمیم

چکیده:
گرافولوژی علم یا فنی است که با مطالعه خط یک فرد، شخصیت و یا خلق و خوی و یا چگونگی روان او را می توان تشخیص داد. در این تحقیق، با اخذ دستخط و پرسشنامه شخصیتی MMPI از افراد مختلف یک پایگاه داده تشکیل شده است. ضمن استخراج ویژگی ها از دستخط، از درخت تصمیم به عنوان ابزار یادگیری ماشین جهت گروه بندی ویژگی ها استفاده شده است. سیستم پیاده سازی شده با دریافت نمونه دستخط روبش شده می تواند خصوصیات فردی نویسنده را پیش بینی نماید. نمونه های مورد بررسی شامل 140 آزمودنی در دو گروه مختلف است. این دو گروه عبارتند از70 نفر از مددجویان زندان شهر سمنان و 70 نفر از دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان. در راستای اخذ دستخط، یک نوشته ی واحد که متن آن از لحاظ تحریک احساسات خنثی و ضمنا ساده و روان باشد انتخاب شد و از آزمودنی ها خواسته شد که از روی آن در یک کاغذ A4 بی خط بنویسند. برای تشخیص نهایی از درخت تصمیم استفاده شده است. برای راستی آزمایی نتایج درخت تصمیم، از خروجی های پرسشنامه MMPI کمک گرفته شد که نتایج نویدبخشی به دست آمد. نتایج تشخیص درست ویژگی های استخراج شده توسط الگوریتم پیشنهادی از 87% تا 94% مطابقت با مشاهدات را نشان می دهد. نتایج تشخیص شخصیت حاصل از درخت تصمیم دقت 69% را در مقایسه با نتایج پرسشنامه شخصیتی MMPI حاصل داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1579777 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!