بهینه سازی دستورالعمل بکارگیری تترازولیوم در راش شرقی

چکیده:
جهت انجام هرگونه کار اصلاحی بر روی بذر، تعیین میزان قابلیت حیات آن از طریق انجام آزمون-های جوانه زنی دارای اهمیت فراوانی است. آزمون های بیوشیمیایی به صورت کلی روش های سریع-تری برای ارزیابی زنده بودن نمونه های بذری و به طور اختصاصی برای ارزیابی بذرهای غیرقابل جوانه زنی که به نظر می رسد خواب باشند، از طریق سنجش بافت های ضعیف یا مرده ارائه می کنند. آزمون تترازولیوم از معمول ترین آزمون های یاد شده است. تحقیق حاضر با هدف بهینه سازی شرایط آزمون تترازولیوم شامل غلظت محلول، دما و مدت زمان نگهداری بذور در محلول برای گونه راش شرقی انجام پذیرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار، انجام گرفت. نتایج نشان داد فاکتورهای مورد بررسی باعث ایجاد تغییرات معناداری در درصد رنگ پذیری بذور می شوند. برای تعیین بهترین شرایط آزمون تترازولیوم نتایج این آزمون با نتایج حاصل از آزمون کشت جنین (در محیط کشتMS) مقایسه شد. تیمار خیساندن بذور به مدت 18 ساعت و دمای 30 درجه سانتی گراد در محلول 5/0 درصد تترازولیوم با بیشترین شباهت به نتایج آزمون کشت جنین، تیمار مناسب جهت آزمون جوانه زنی با استفاده از محلول تترازولیوم انتخاب شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
877 -884
لینک کوتاه:
magiran.com/p1581424 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!