رابطه شاخص سطح برگ گونه بلوط (Quercus persica) و بنه (Pistacia atlantica) با انعکاس طیفی حاصل از طیف سنجی زمینی

چکیده:
شاخص سطح برگ متغیر کلیدی در تعیین تولید اولیه و چرخه کربن در اکوسیستم ها به عنوان یک پیش بینی کننده مهم برای توضیح فرایندهای اکولوژی جنگل، مدیریت جنگل و مطالعات سنجش از دوری استفاده می شود. پایه بیشتر ابزار ها و روش هایی که در سنجش از دور برای برآورد LAI مورد استفاده قرار می گیرند با درنظر گرفتن بازتاب تاج، براساس ساختار هندسی و فضای سه بعدی تاج درختان است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط رفتار طیفی دو گونه بلوط (Quercus persica) و بنه (Pistacia atlantica) با شاخص سطح برگ سه بعدی و دو بعدی است. برای برآورد LAI، جعبه ای به ابعاد m5/0 در چهار جهت تاج درخت قرار داده شد و برگ های داخل جعبه برداشت شد. انعکاس طیفی برگ ها با دستگاه طیف سنج زمینی اندازه گیری شد. نتایج رگرسیون حداقل مربعات بخشی نشان داد انعکاس در طول موج های مرئی و مادون قرمز نزدیک بیشترین ضریب رگرسیون را با LAI3D و LAI2D دارد. برای گونه بلوط میزان R2 بین مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده LAI2D و LAI3D به ترتیب برابر 16/0 و 23/0 و برای گونه بنه به ترتیب برابر 15/0 و 42/0 بود. به طور کلی LAI3D نسبت به LAI2D توانست رابطه بهتری با انعکاس طیفی گیاه نشان دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1584430 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!