اثر بازدارندگی نفت خام بر عملکرد رویشی و فیزیولوژیکی بذر و نهال گونه های کنار، کهور، آکاسیا و اقاقیا

چکیده:
در این تحقیق تاثیر نفت خام (صفر تا 20 درصد) به عنوان یکی از آلاینده های مهم عصر حاضر بر ویژگی های فیزیولوژیکی چهار گونه درختی کهور، آکاسیا، کنار و اقاقیا در دو مرحله جوانه زنی و نهالی در قالب طرح های کاملا تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد که جوانه زنی بذور کهور و آکاسیا تحت تاثیر آلودگی قرار نگرفت، اما وجود بیش از 6 درصد آلودگی موجب کاهش جوانه زنی کنار و 4 درصد آلودگی موجب توقف کامل جوانه زنی اقاقیا گردید. دوز موثر میانه براساس عملکرد رویشی ریشه چه به ترتیب برای گونه های آکاسیا، کهور، کنار و اقاقیا 9/6، 2/3، 6/3 و 7/2 درصد برآورد گردید. در مرحله نهالی درصد برگ سبز، غلظت کلروفیل و عملکرد فتوسیستم 2 با افزایش آلودگی نفتی کاهش یافت. رشد نهال های اقاقیا در غلظت های بالای سه درصد متوقف شد. افزایش غلظت نفت با کاهش طول ساقه در دو گونه آکاسیا و کهور همراه بود، اما تفاوت معنی داری در طول ریشه آنها مشاهده نشد. افزایش آلودگی نفتی به بیش از سه درصد در نهال های کنار با افزایش رشد اندام های هوایی و زمینی همراه بود. تفاوت الگوی پاسخ به نفت خام در گونه های مختلف ما را قادر به انتخاب گونه ها براساس اهداف مختلفی مانند پایش زیستی تا گیاه پالایی می نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1584434 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!