توان توضیحی نقدشوندگی با تاکید بر سنجه های مختلف

چکیده:
هدف این پژوهش آزمون قیمت گذاری نقدشوندگی با تاکید بر 10 معیار متفاوت و آزمون استراتژی معاملاتی مبتنی بر نقدشوندگی و نهایتا مقایسه آن با استراتژی مبتنی بر اندازه/ارزش است. برای این منظور نمونه ای متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1393 بررسی گردید. برای نیل به هدف پژوهش از روش تحلیل پرتفوی استفاده گردیده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران قیمت گذاری نمی شود. با استفاده از آزمون انحراف از میانگین و آزمون GRS مشخص گردید، استراتژی معاملاتی مبتنی بر نقدشوندگی قادر به ایجاد بازده غیرعادی نیست. نتایج فوق صرف نظر از معیار اندازه گیری نقدشوندگی برقرار است. همچنین، اثربخشی بالاتر استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندازه/ارزش از نظر آماری (نه اقتصادی) محرز گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1586358 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!