ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با مواد شیمیایی: مطالعه موردی در یک سکوی نفتی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
امروزه صنایع نفت و گاز به علت داشتن فعالیتهای صنعتی فراوان و تعداد زیادی شاغل، از بزرگترین صنایع در دنیا به شمار می روند. تاسیسات ساحلی و فراساحلی از حیث این دو مورد در بین تاسیسات نفتی سهم بزرگی را دارا می باشند. داده های موجود در رابطه با ارزیابی مواجهه سیستمایک با مواد شیمیایی در تاسیسات فراساحلی محدود بوده و یا مربوط به چند سال اخیر می باشند. هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی در یک سکوی نفتی می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه از روش ارزیایی ریسک مواد شیمیایی دپارتمان بهداشت حرفه ای سنگاپور استفاده شد. در این روش ابتدا با انجام مشاهده و مصاحبه با افراد وظایف شغلی و فرایندهای کاری تعیین و نسبت به شناسایی دقیق عوامل شیمیایی در هریک از وظایف شغلی اقدام شد. در ادامه نسبت به تعیین درجه خطر، درجه مواجهه و سطح ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی اقدام گردید.
یافته ها
براساس نتایج کارگروه مطالعه و بررسی مستندات فرآیندی مشخص شد که در سکوی نفتی مورد بررسی کارگران بیشترین مواجهه را با H2S، BTEX و بخارات گازوییل دارند. در واحد تعمیرات بیشترین ریسک ناشی از بنزن و در طبقه ژنراتورها و واحد چاه های نفتی بیشترین ریسک ناشی از هیدروژن سولفوره می باشد.
نتیجه گیری
با وارد کردن اطلاعات مربوط به خطرات و نتایج اندازه گیری های مواد شیمیایی در روش ارزیابی ریسک مواد شیمیایی می توان مشاغل و وظایف گوناگون را از نظر مواجهه با مواد شیمیایی رتبه بندی نمود و از نتایج آن برای اولویت بندی اقدامات کنترلی و کاهس سطح ریسک استفاده نمود. براساس نتایج این مطالعه استقراری سیستمهای کنترلی برای کاهش ریسکهای ناشی از ترکیبات BTEX و هیدروژن سولفوره توصیه می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1586967 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!