ارزیابی انعطاف پذیری اجزای زنجیره تامین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادلات ساختاری

چکیده:
موفقیت یک شرکت بستگی به توانایی آن در یکپارچگی و هماهنگی، در شبکه پیچیدهای از ارتباطات تجاری در میان اجزای زنجیره تامین دارد. در این فضای رقابتی شدید، کلید مزیت رقابتی پایدار در ارائه خدمات و هماهنگی در انجام فعالیت ها با کیفیت بالا است که در نهایت منجر به رضایتمندی مشتری نهایی خواهد شد. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای ارزیابی انعطاف پذیری بین اجزای مختلف زنجیره تامین (تامین کننده، تولید کننده، توزیع کننده و مشتری) است. متدولوژی تحقیق مبتنی بر مطالعه جامع مبانی نظری و شناسایی و گروه بندی شاخص ها با استفاده از تحلیل عاملی است. همچنین، ارائه مدل مبتنی بر مهم ترین عوامل ایجاد انعطاف پذیری در زنجیره تامین هدف اصلی می باشد. این عوامل در سه گروه در نظر گرفته شدند: بین تامین کننده و تولید کننده، بین تولید کننده و توزیع کننده، بین توزیع کننده و مشتری؛ و تاثیرات بین همه عوامل از تامین کننده به سمت مشتری ترسیم گردید. نتایج نظر سنجی از خبرگان منتخب در صنعت کاشی و سرامیک ایران، نشان داد که تمامی روابط پیشنهادی قابل قبول بود و مدل مورد تایید می باشد. بنابراین، ارتقای هر یک از این عوامل می تواند به بهبود انعطاف پذیری در زنجیره تامین تاثیر دارند. همچنین اثرات این عوامل بر روی هم نشان داد که توجه به علت ها می تواند افزایش انعطاف پذیری را تسهیل کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
241 تا 264
لینک کوتاه:
magiran.com/p1587903 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!