بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور

چکیده:
حدود 60 درصد از جمعیت جهان در فاصله 60 کیلومتری از سواحل زندگی می کنند. در مناطق ساحلی، آبخوان های ساحلی از مهمترین منابع تامین آب شیرین زیرزمینی می باشند و انتظار می رود که تاثیرات تغییرات اقلیم در کوتاه مدت و یا در بلند مدت از عوامل تهدید کننده این آبخوان ها باشند. به طور کلی پیش بینی می شود که تغییرات اقلیم از جمله افزایش سطح آب دریاها باعث افزایش پیشروی آب شور در آبخوان های ساحلی شود. مطالعه حاضر بر روی یک آبخوان محصور صورت گرفته است و هدف اصلی، بررسی رفتار پیشروی آب شور در آبخوان های ساحلی به دلیل اثرات تغییرات اقلیم و مشخصه های آبخوان است. برای مدل سازی دوبعدی سیستم آب زیرزمینی و تعیین مقدار پیشروی آب شور از برنامه عددی سوترا استفاده شده است. اثر افزایش سطح آب دریا بر اساس پیش بینی انجمن بین دولتی تغییرات اقلیم در سال 2013 در حالت های دائمی و غیردائمی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر دائمی افزایش سطح آب دریا در آبخوان محصور، تاثیر ناچیزی بر مقدار پیشروی آب شور دارد. در حالت غیردائمی، مکانیزم برگشت پیشروی آب شور به دلیل پاسخ سیستم آب زیرزمینی به افزایش سطح آب دریا قابل مشاهده می باشد. بررسی این مکانیزم نشان می دهد که در بازه ای از زمان ها، پیشروی به بیشترین مقدار می رسد و پس از آن به تدریج به حالت اولیه خود باز می گردد. نتایج این مطالعه می تواند در نمونه های واقعی آبخوان های ساحلی نیز به کار گرفته شده و در تحلیل رفتار آنها کمک کننده و راه گشا باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1588460 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.