اثر عصاره استونی دانه انار بر بیان پروتئین های β-catenin و E-cadherin در سلول های سرطانی PC-3

چکیده:
پروتئین E-cadherin یکی از اعضاء فوق خانواده پروتئین های E-cadherin است که بطور عمده در سطح سلول های بافت های اپیتلیال بیان می شود. کاهش بیان این پروتئین علاوه بر تضعیف اتصالات بین سلولی، موجب بروز پدیده Epithelial-mesenchymal transition (EMT) و مهاجرت و متاستاز سلول های سرطانی بافت-های اپیتلیال می شود. در طب سنتی، از انار (Punica granatum) برای درمان بسیاری از بیماری ها از جمله اسهال، بیماری های قلبی و فشار خون استفاده می شود. در این تحقیق اثر عصاره استونی میوه انار بر میزان بیان پروتئین های β-catenin و E-cadherin در سلول های PC-3 بررسی شد. نتایج آزمایشات MTT نشان داد که عصاره استونی میوه انار قادر است حیات سلول های PC-3 را بخصوص در غلظت های بالاتر از μg/ml 100 مهار کند. همچنین IC50 عصاره استونی دانه انار در حدود μg/ml 86 تخمین زده شد. نتایج آزمایشات وسترن بلاتینگ نیز نشان داد که تیمار سلول های PC-3 با غلظت های μg/ml 20 و μg/ml50 عصاره میوه انار موجب افزایش مقدار پروتئین β-catenin و E-cadherin به میزان تقریبی 5/1 و 2/2 برابر می شود. نتایج این پژوهش پیشنهاد می کند احتمالا میوه انار پتانسیل بالایی در مهار متاستاز سلول های سرطانی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1588553 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!