بررسی میزان آلودگی ارقام مختلف بادام Prunus dulcis (Mill.)Webb. به سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescens inaurata Holz. و نقش گیاهان تله در کنترل آن

چکیده:
خسارت سوسک شاخک بلند رزاسه روی ارقام بادام و نقش گیاهان تله در جلب و کنترل آن در باغ های بادام حاشیه زاینده رود بررسی گردید. برای بررسی میزان آلودگی ارقام بادام به آفت، 10 درخت از هر یک ازارقام مامایی، سفید ، ربیع و توده بذری به طور تصادفی انتخاب و تعداد سرشاخه های خشکیده روی آنها شمارش شد. داده ها بر اساس طرح پایه بلوک های کاملا تصادفی با 4 تیمار و10 تکرار با استفاده از نرم افزارSAS تجزیه شد. برای بررسی اثر گیاهان تله در جلب و کنترل آفت در کرت هایی به ابعاد4 × 3 متر هویج و پیاز درون باغ بادام کشت شد و تعداد حشرات کامل آفت روی گل های این گیاهان در دهه سوم خرداد در مدت چهار روز و روزی سه بار شمارش گردید و داده ها در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با 3 تیمارو 4 تکرار با استفاده از نرم افزارSAS تجزیه شد. نتایج نشان داد میانگین درصد آلودگی سرشاخه های خشک شده درارقام مامایی، ربیع، توده بذری وسفید به ترتیب 85/0 ±95/2 ، 35/0 ± 85/1، 17/0 ± 45/1 و 15/0 ± 85/0درصد بود. جلب حشرات کامل آفت روی گل های هویج بیشتر از پیاز بود و بیشترین تعداد آنها در صبح زود و ساعتی قبل از غروب آفتاب روی گل های گیاهان تله مشاهده گردید. جمع آوری مکانیکی سوسک های کامل در این مواقع به راحتی امکان پذیر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p1590721 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!