سازه های حفاظت ساحل

چکیده:
سازه های ساحلی برای ایمنی تاسیسات زیربنایی ساحلی در برابر نیروی امواج و یا به منظور جلوگیری ازفرسایش ناشی از جریانات دریایی ساخته می شوند.
از جمله سازه های حفاظت ساحلی در برابر نیروی امواج، موج شکن ها هستند که باعث پراکندگی انرژی امواج شده و یا در برابر آن مقاومت نموده و زمینه انحراف آن را فراهم می سازند.
موج شکن ها می توانند به ساحل متصل بوده (موج شکن متصل) و یا این که به طور کامل جدا از خط ساحلی باشند (موج شکن منفرد).
در این مقاله چند نمونه از این سازه ها و موج شکن هامعرفی می شوند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
128
لینک کوتاه:
magiran.com/p159229 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!