ارزیابی پورتال های بیمارستان های خصوصی مستقر در شهر تهران

چکیده:
مقدمه
امروزه پورتال های بیمارستانی نقشی کلیدی در اطلاع رسانی و ارایه خدمات ویژه به مخاطبان دارند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت ساختار و محتوای پورتال های بیمارستان های خصوصی مستقر در شهر تهران انجام شد.
روش بررسی
این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش توصیفی انجام گردید. جامعه پژوهش را تمام بیمارستان های خصوصی شهر تهران (تعداد 34 پورتال بیمارستان) تشکیل داد. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه وارسی بود که با استفاده از آن، مشاهده هدفمند و جمع آوری اطلاعات صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از تعداد، درصد، امتیاز مولفه و معیار، توصیف و ارایه شد.
یافته ها
پورتال ها از نظر معیار اطلاعات تماس، در وضعیت مطلوب؛ از نظر معیار طراحی صفحات، در وضعیت نسبتا مطلوب؛ از نظر معیارهای ویژگی فنی صفحات، ویژگی صفحات پورتال ، روابط عمومی، اطلاعات مورد نیاز بیماران، اطلاعات عمومی و راه های دسترسی و خدمات مالی، در وضعیت نامطلوب و از نظر معیارهای خدمات به بیماران، روزآمدسازی صفحات، خدمات عمومی، خدمات دارویی، پژوهش و آموزش و پزشکی از دور، در وضعیت ضعیف قرار داشتند.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد که پورتال های مورد ارزیابی دارای وضعیت مناسبی نیستند. بنابراین، ضروری است تا با استفاده از نتایج پژوهش مسوولان مربوط به این حوزه، کیفیت پورتال در زمینه کاربرمداری و خدمات ارتقا یابد. در این راستا، توجه به بهره گیری از فن آوری های روز اطلاعات ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
184 -190
لینک کوتاه:
magiran.com/p1595175 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.