ارزیابی سیستم های اطلاعات داروخانه: ارایه راهکار برای توسعه سیستم ها

چکیده:
مقدمه
سیستم اطلاعات داروخانه، یکی از زیرسیستم های سیستم اطلاعات بیمارستان می باشد. در پژوهش حاضر، سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان های تابعه سه دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش بررسی
این مطالعه کاربردی به روش توصیفی در سال 1393 انجام شد و در آن پنج سیستم اطلاعات داروخانه در بیمارستان های تابعه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر اساس شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با این دانشگاه ها، انتخاب و ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از فهرست وارسی (متشکل از معیارهای عمومی و اختصاصی) و از طریق مشاهده جمع آوری شد. روایی محتوایی فهرست وارسی، از طریق نظرخواهی از 6 نفر از صاحب نظران موضوعی مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی گزارش گردید.
یافته ها
در بررسی معیارهای عمومی نرم افزار، تنها دو سیستم از قابلیت محدود کردن تلاش های مکرر برای دسترسی غیر مجاز برخوردار بودند. بررسی معیارهای اختصاصی مشخص نمود که معیارهای مدیریت ایمنی بیمار مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین، این سیستم ها فاقد ارتباط با سیستم اطلاعات شرکت های تولید کننده و وارد کننده دارو بودند.
نتیجه گیری
معیارهای درمانی از جمله مدیریت ایمنی بیمار، در طراحی و تولید سیستم ها لحاظ نشده و بیشتر جنبه های مالی مورد توجه قرار گرفته بود. استفاده موثر و کارامد از این سیستم ها، مستلزم لحاظ نمودن ابعاد عمومی و اختصاصی به هنگام تولید و توسعه سیستم های اطلاعات داروخانه می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -183
لینک کوتاه:
magiran.com/p1595176 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.