شبیه سازی یک مدل مکان یابی چند لایه ای تسهیلات با در نظر گرفتن تئوری صف

چکیده:
در مدل های مکان یابی تسهیلات چند لایه ای، مشتریان در لایه های مختلف خدمات مختلفی را دریافت می کنند. زمانی که مشتری وارد سیستم می شود باید تمامی خدمات را در لایه های مختلف دریافت کند؛ در واقع مشتری در لایه های میانی سیستم را ترک نخواهد کرد. در این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مکانیابی تسهیلات با چندین لایه خدمت دهی و با در نظر گرفتن تراکم در سیستم هستیم. مدل ارائه شده بصورت یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح بوده و در رسته مسائل با پیچیدگی بالا قرار داد. به منظور حل مدل ریاضی ارائه شده، از رویکردهای شبیه سازی گسسته پیشامد با هدف افزایش بهره وری، بهره جسته ایم. تعاملات و پیچیدگی های سیستم، پیش بینی عملکرد آن را دشوار یا ناممکن می سازد. مدل ها شبیه سازی قادرند تغییر پذیری، تعاملات و پیچیدگی های یک سیستم را نشان دهند. در این راستا، تقاضا بصورت تصادفی در نظر گرفته شده است. توابع هدف شامل کمینه سازی مدت زمان سفر متقاضی به تسهیل مورد نظر، مدت زمان انتظار متقاضی درون صف و احتمال بیکاری تسهیلی است که با بیشترین احتمال بیکاری مواجه است. با توجه به نتایج بدست آمده از اجرای شبیه سازی و آزمایش 4 سناریوی مختلف، می توان اظهار داشت که سناریوی شماره 4 تنها با افزایش 1 منبع به هر یک از تسهیلات موجود در لایه چهارم، که مجموعا افزایش 4 منبع است، زمان انتظار متقاضیان درون صف در حدود 46٪ بهبود می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1596077 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!