تحلیل سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان با رویکرد خلق دانش (مورد مطالعه: یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی)

چکیده:
دانش مشتری یکی از موضوعات مورد توجه هر کسب و کاری برای کسب مزیت رقابتی است. مزیت رقابتی بواسطه خلق دانش جدید صورت می گیرد. نکته این جاست که اطلاعات مربوط به مشتریان چگونه تبادل می شود و چطور به خلق دانش جدید منجر می شود. در این مقاله به بررسی میزان پشتیبانی از فرآیند خلق دانش مشتری توسط سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در سازمان مورد نظر می پردازیم. بدین منظور، با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان حوزه های مختلف سازمان، سیستم های مورد استفاده در این سازمان شناسایی و طبقه بندی شد. هم چنین فرایند خلق دانش که بواسطه هر یک از این سیستم ها ایجاد می شود شناسایی و معرفی شد. بررسی CRM سازمان مورد بررسی حاکی از این است که سیستم های CRM تحلیلی از فرایند ترکیب سازی پشتیبانی می کنند، سیستم های CRM عملیاتی، اجتماعی سازی و بیرونی سازی را پشتیبانی می کنند و سیستم های CRM مشارکتی بیشتر فرایندهای اجتماعی سازی را پشتیبانی می کنند. از سوی دیگر، سیستم های CRM مشارکتی و تحلیلی، با ایجاد فرصت های یادگیری، فرایندهای درونی سازی را نیز پشتیبانی می کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1596079 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!