تشخیص احساس ازسیگنال گفتار با استفاده از موجک بیونیک

چکیده:
تشخیص احساس برای رایانه امری چالش برانگیز است. دلیل اصلی این موضوع نیز عدم توانایی رایانه در درک احساس کاربر است. هدف از این مقاله، طراحی یک سیستم تشخیص احساس از گفتار و ارائه روشی نوین جهت بهبود این سیستم است. تاکنون در این زمینه از ویژگی های متفاوتی استفاده شده است، اما هیچ یک عملا به ارتباط بین دامنه صوت و حالت های احساسی نپرداخته اند. چون موجک بیونیک به این ارتباط بیشتر پرداخته است، به نظر می رسد بتواند در جداسازی حالت های مختلف احساسی کمک کند. برای این منظور، در این پژوهش از موجک بیونیک برای استخراج ویژگی از سیگنال های صوتی، در تشخیص خودکار احساسات از گفتار استفاده شده است. ساختارموجک بیونیک منطبق بر ساختار گوش انسان است و چون انسان درک خوبی از احساسات گفتار دارد، می توان انتظار داشت که استفاده از موجک بیونیک برای تشخیص خودکار احساسات از گفتار مفید باشد. ساختار پیشنهادی روی پایگاه داده های برلین و دادگان گفتار احساسی فارسی ارزیابی شده است، که این دادگان شامل عبارات و جملاتی کوتاه و بیانگر احساسات منفی ترس، خشم، ناراحتی و حالت طبیعی و جز این ها هستند. نتایج آزمایش ها نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی عملکرد قابل قبولی در مقایسه با سیستم های تشخیص خودکار احساسات از گفتار موجود ارائه می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1598315 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.