مدل تصمیم گیری گروهی سازشی فازی تردیدی با در نظر گرفتن وزن تصمیم گیران به منظور ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های تولیدی (صنعت کشتی سازی)

چکیده:
صنعت کشتی سازی دارای نقش بسیار مهمی در تجارت و حمل ونقل های بین المللی است. پروژه های تولید کشتی به دلیل استفاده از تجهیزات سنگین و فرآیندهای تولید پیچیده، به عنوان یکی از خطرناک ترین صنایع جهان شناخته شده است. به همین دلیل، در این گونه پروژه ها نیاز است که یک مدل مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی ریسک های ایمنی تدوین شود که ریسک هایی که بیشترین آسیب را به فرآیند تولید و نیروی انسانی وارد می کنند، شناسایی شوند. به همین منظور در این مطالعه، یک مدل تصمیم گیری سازشی گروهی بر اساس مجموعه های فازی تردیدی برای ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های تولید کشتی، ارائه می گردد. ازآنجایی که وقوع ریسک های ایمنی از عدم قطعیت بسیار بالایی برخوردار هستند، در این مطالعه از مجموعه های فازی تردیدی به منظور ارزیابی آن ها استفاده می شود. در رویکرد فازی تردیدی، به جای در نظر گرفتن یک درجه عضویت، می توان چند درجه عضویت برای یک عنصر در نظر گرفت و عدم قطعیت بیشتری را پوشش داد و این کار کمک می کند خطای حاصل از عدم قطعیت کاهش یابد. در مدل پیشنهادی ابتدا برای هر یک از کارشناسان بر اساس روش پیشنهادی شاخص انتخاب اولویت فازی تردیدی وزن مناسب به دست آورده می شود و سپس ریسک های شناسایی شده رتبه بندی می شوند. در پایان به منظور نشان دادن اعتبار مدل، یک مثال کاربردی از صنعت کشتی سازی حل شده است و نتایج رتبه بندی حاصل از آن با دو روش متداول در ادبیات موضوع تصمیم گیری، مقایسه گردیده است. بعلاوه، مقایسه ی نتایج محاسباتی نشان داد که مدل پیشنهادی در شرایط عدم قطعیت، عملکرد مناسبی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p1602236 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.