یک مدل برنامه ریزی استوار امکانی برای برنامه ریزی اصلی زنجیره تامین دارو

چکیده:
در فضای رقابتی امروز، تدوین یک برنامه ی تاکتیکی موثر که قادر به یکپارچه سازی برنامه های تامین و توزیع در یک چارچوب کارا شود، امری مهم و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی اصلی برای زنجیره تامین دارو شامل چند تامین کننده، یک تولیدکننده و چند مرکز توزیع پیشنهاد شده است. نخست یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح امکانی چندهدفه به منظور کاهش هزینه های لجستیک و همچنین افزایش سطح رضایت از انتخاب تامین کنندگان ارائه شده است. سپس به واسطه ی طبیعت غیرقطعی پارامترهای ورودی چنین مسئله ای، یک مدل جدید برنامه ریزی امکانی استوار که قدرت تنظیم درجه استواری تصمیمات خروجی در برابر عدم قطعیت پارامترها را دارد، توسعه داده شده است. در پایان از طریق نتایج محاسباتی کارایی مدل پیشنهادی نمایش داده شده و کیفیت بالای عملکرد و کاربردی بودن مدل برنامه ریزی امکانی استوار پیشنهادی نمایش داده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1602239 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.