تخمین نقطه تغییر پله ای در پایش پروفایل های خطی ساده ی خودهمبسته با استفاده از روش های ماکزیمم درستنمایی و خوشه بندی

چکیده:
در بیشتر تحقیقات صورت گرفته در حوزه ی پایش پروفایل ها، فرض شده است که مشاهدات درون پروفایل ها از یکدیگر مستقل هستند، در صورتی که در بسیاری از کاربردهای واقعی به دلیل نزدیک شدن نمونه گیری ها از لحاظ زمانی استقلال بین مشاهدات نقض می شود. از طرف دیگر، معمولا زمان واقعی تغییر در فرآیند (نقطه ی تغییر) با زمانی که نمودارهای کنترل هشداری مبنی بر خارج از کنترل بودن فرآیند را اعلام می کنند، متفاوت است. پیدا کردن نقطه ی تغییر در فرآیند باعث صرفه جویی زمان و هزینه در پیدا کردن علل ریشه ای خروج فرآیند از حالت تحت کنترل می شود. در این مقاله به طور خاص فرض می شود که کیفیت فرآیند با استفاده از یک پروفایل خطی ساده خودهمبسته از نوع AR(1)مدل می شود. سپس نقطه ی واقعی تغییر در فرآیند بعد از دریافت هشدار از نمودار کنترل هتلینگ، طراحی شده در فاز 2، با استفاده از دو روش ماکزیمم درستنمایی و خوشه بندی محاسبه می شود و عملکرد دو روش با استفاده از شبیه سازی مقایسه می شود. در نهایت کاربرد روش های پیشنهادی در قالب یک مطالعه ی موردی نشان داده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1602240 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.