ارائه یک مدل استوار چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین برگشتی با قیمت گذاری پویا تحت عدم قطعیت و به کارگیری الگوریتم جستجوی ممتیک با پردازش موازی

چکیده:
طراحی شبکه زنجیره تامین برگشتی با هدف مدیریت کارای جریان محصولات برگشتی یکی از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تامین است. تعیین قیمت محصولات برگشتی که خود می تواند تحت تاثیر عوامل متفاوتی همچون کیفیت محصولات باشد، تاثیر بسزایی بر تصمیم استراتژیک طراحی شبکه زنجیره تامین خواهد داشت. در این مقاله، یک مدل ریاضی جامع برای طراحی شبکه زنجیره تامین چندسطحی قیمت گذاری با قیمت گذاری پویای محصولات برگشتی تابعی از کیفیت آن ها و در نظر گرفتن عدم قطعیت میزان جریان برگشتی محصولات ارائه شده است. عدم قطعیت میزان محصولات برگشتی با رویکرد بهینه سازی استوار بودجه ای نمایش داده شده است. هدف، انتخاب تسهیلات شبکه زنجیره تامین برای مدیریت جریان محصولات برگشتی است به نحوی که به صورت همزمان سود کل زنجیره و سطح پاسخگویی به تقاضای مشتریان در طی دوره های برنامه ریزی حداکثر شود. با توجه به اینکه مسئله موردبررسی از نوع مسائل طراحی شبکه بوده که دارای پیچیدگی های حل بسیار زیاد است، یک الگوریتم ممتیک مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب II و جستجوی محلی متغیر انطباق پذیر موازی برای یافتن جواب های بهینه پارتو ارائه شده است. کارایی الگوریتم ممتیک پیشنهادی با عملکرد چندین الگوریتم فراابتکاری مشابه دیگر مقایسه شده است. نتایج محاسباتی حاکی از تاثیر معنادار قیمت گذاری پویا بر عملکرد زنجیره تامین برگشتی داشته و به کارگیری رویکرد بهینه سازی استوار بودجه ای به خوبی می تواند سطوح مختلفی از ریسک پذیری تصمیم گیرندگان در طراحی زنجیره را در برابر عدم قطعیت های محیطی نشان دهد. همچنین نتایج نشان از کارایی معنادار فراابتکاری ترکیبی ارائه شده برای حل مدل طراحی شبکه زنجیره تامین برگشتی چند هدفه با قیمت گذاری پویای تحت شرایط عدم قطعیت دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1602241 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.