نقد جامعه شناختی رمان صیادون فی شارع ضیق از جبرا ابراهیم جبرا

چکیده:
نقد جامعه شناختی، یکی از شیوه های کارآمد نقد متون ادبی، به خصوص رمان، است. در این شیوه، ارتباط ساختار و محتوای رمان با وضعیت و دگرگونی های جامعه و محیطی که در آن متولد شده، بررسی می شود و چگونگی انعکاس و بازنمایی هنرمندانه جامعه در جهان تخیلی اثر ادبی، نقد و تحلیل می شود. این پژوهش بر پایه چهارچوب نقد جامعه شناسی، به تحلیل یکی از برجسته ترین آثار نویسنده مشهور فلسطینی، جبرا ابراهیم جبرا، می پردازد. پژوهش حاضر، در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا نقد جامعه شناختی در رمان صیادون فی شارع ضیق قابل تطبیق است؟ فرضیه پژوهش بر این مدعاست که جبرا در داستان خود، به انعکاس اوضاع جامعه زمان خود در قالب اثر ادبی پرداخته است. در پژوهش پیش رو، از روش تحلیلی توصیفی برای تطبیق نقد جامعه شناختی در داستان صیادون فی شارع ضیق این نویسنده بهره گرفته شده است. از مهم ترین نتایج پژوهش، این است که جبرا با خلق شخصیت هایی از طبقات مختلف جامعه، به انعکاس شرایط اجتماعی جامعه در برهه ای خاص می پردازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1603165 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.