مدیریت توزیع آب در شبکه های آبیاری و تخصیص الگوی کشت به کمک سیستم اطلاعات مکانی و برنامه ریزی خطی (نمونه موردی: اراضی پایین دست سد آغ چای)

چکیده:
در سیستم های سنتی آبیاری و بهره برداری از منابع آبی، به خصوص منابع آب ذخیره شده پشت سدها، مدیریت نامناسب توزیع آب، سبب ضعف عملکرد پروژه های آبیاری و افزایش تلفات بهره برداری می شود. در این راستا، استفاده از روش های بهینه سازی در کنار استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) می تواند موجب تقویت عملکرد پروژه های آبیاری شود. بر این اساس، در تحقیق حاضر از برنامه ریزی خطی (به عنوان یکی از روش های بهینه سازی) و GIS برای تعیین مساحت های بهینه برای کشت هر محصول که سبب بهبود عملکرد پروژه آبیاری خواهد شد، در منطقه موردی اراضی پایین دست سد آغ چای، استفاده شده است. در این راستا و برای اجرای فرایند برنامه ریزی خطی، برنامه ای در محیط نرم افزاری اکسل با توجه به نوع محصولات، متغیرهای تصمیم، محدودیت ها و تابع هدف توسعه داده شد. سپس با توجه به خروجی آن، برنامه دیگری با استفاده از قابلیت های ArcObject در نرم افزار ArcGIS توسعه داده شد و بدین وسیله مساحت های بهینه برای کشت هر محصول در زمین های پایین دست سد مشخص شدند. نتیجه تحقیق در منطقه مطالعه موردی، حاکی از آن است که استفاده از روش بهینه سازی برنامه ریزی خطی و تلفیق آن با GIS، سبب بهبود 30 درصدی استفاده از سطح قابل کشت و نوع محصولات در مقایسه با حالتی که محصولات به صورت سنتی انتخاب و کشت می شوند، شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1603220 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!