راهکارهای ایجاد تمایز در راهبرد اقیانوس آبی و تاثیر آن بر افزایش فروش

پیام:
چکیده:
هدف این مقاله بررسی و تعیین راه کارهای موثر ایجاد تمایز در صنعت تلفن همراه بر اساس راهبرد اقیانوس آبی است. جامعه آماری این پژوهش فروشندگان صرف تلفن همراه در مراکز اصلی فروش تلفن همراه سطح شهر تهران و مشتریان آن ها است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مولف ساخته است که از طریق پیمایش تکمیل گردید. برای آزمون فرضیه ها از آزمون پارامتری (t) استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق، تاثیر چهار متغیر توجه همزمان به جنبه احساسی و کارکردی، توجه به محصولات و خدمات مکمل، توجه به نقاط اشتراک خواسته های مشتریان و توجه به صنایع جایگزین بر افزایش فروش معنادار و در خصوص متغیر پیشتازی در استفاده از فناوری های نوین فرض صفر مورد تایید قرار گرفت. لذا تولیدکنندگان داخلی می تواند با توجه به راهکارهای ارائه شده میزان فروش خود در بازار داخلی افزایش دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
203 -225
لینک کوتاه:
magiran.com/p1605630 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!