سنجش آمادگی سازمانی در بهره گیری از فنآوری آر اف آی دی

پیام:
چکیده:
یکی از ابزارهایی که امروزه بسیار در زنجیره تامین از آن بحث و به عنوان توانمندساز آن یاد می شود، مبحث شناسایی از طریق امواج رادیویی یا RFID است. امواج رادیویی روشی برای شناسایی خودکار که متکی بر جمع آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان آمادگی سازمان ها در به کارگیری فناوری RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین در صنعت تولید آل.سی.دی در ایران است. جامعه آماری تحقیق حاضر به منظور انجام مطالعات میدانی، شامل کارشناسان، مدیران صنعت آل.سی.دی که شامل شرکت های پارس، شهاب و صنام بوده اند، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.و لیزرل انجام شده است. نتایج آزمون انجام شده برای متغیرها نشان داد که در شرکت های مورد مطالعه در حوزه مسائل مدیریتی و ساختاری و نیز زیرساخت های فنی، آمادگی لازم برای به کارگیری RFID در مدیریت زنجیره تامین وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
251 -273
لینک کوتاه:
magiran.com/p1605659 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.