بررسی مراحل تکوین بساک و دانه گرده در گل اطلسی (Petunia hybrida)

چکیده:
در این پژوهش ویژگی های تکوینی بساک و دانه گرده Petunia hybrida مورد بررسی قرار گرفت. گل ها و غنچه ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و در الکل 70 درصد نگهداری شد. نمونه ها پس از قالب-گیری در پارافین با میکروتوم برش گیری گردید. رنگ آمیزی مضاعف به کمک هماتوکسیلین و ائوزین الکلی انجام گرفت. نتایج نشان داد که هر بساک دارای 4 کیسه گرده است که تحت تاثیر پیشروی بافت پلاسنتوئید هلالی شکل شده اند. الگوی تشکیل لایه های یاخته ای جداره بساک از نوع کلاسیک دولپه ای بوده و لایه مغذی ترشحی آن در بخش بیرونی و درونی کیسه گرده متفاوت می باشد. تتراد ها ی میکروسپور از نوع چهارضلعی (تتراهدرال) است. دانه های گرده بالغ در منظره قطبی و استوایی به ترتیب کروی و دوکی شکل بوده و نسبت به محور طولی بساک استقرار منظمی در کیسه های گرده دارند. دانه های گرده در زمان انتشار دو یاخته ای هستند. با تمایزیابی یاخته های اپیدرمی بساک استومیوم به شکل یک ناحیه تک یاخته ای تشکیل می شود، جایگاهی که تعیین کننده موقعیت شکوفائی بساک می باشد. در مراحل نهائی بلوغ دانه های گرده بافت نامتعارفی در سپتوم بساک تشکیل شده و باعث تغییر شکل کیسه های گرده می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1606012 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.