تاثیر شش نوع هورمون بر رویان زایی بدنی در گونه Eucalyptus rubida

چکیده:
ایران به لحاظ پوشش جنگلی، کشوری فقیر محسوب می گردد. بنابراین جنگلکاری با درختان سریع الرشد، همچون اکالیپتوس گزینه ای مناسب است. با توجه به مشکلاتی که در تکثیر غیرجنسی اکالیپتوس ها با روش های معمول وجود دارد، پژوهشگران بسیاری روش های ریزازدیادی درون شیشه ای را بکار گرفته اند. در این پژوهش نیز برای اولین بار، امکان تکثیر Eucalyptus rubida از طریق رویان زایی بدنی بررسی گردید. ریزنمونه های برگ لپه ای ، ساقه و ریشه حاصل از گیاهچه های عاری از هر گونه آلودگی ، در محیط کشت MS با 36 تیمار هورمونی نیمه جامد و 3 تیمار هورمونی در محیط کشت MS به صورت سوسپانسیون و در مجموع 39 تیمار کشت گردیدند. بهترین نتایج، در محیط کشت سوسپانسیون با تیمار هورمونی mg/l 2/0 BA، mg/l 1 2،4-D و ppm20 ABA با استفاده از کالوس های حاصل از ریزنمونه های ریشه در محیط کشت اولیه با تیمار هورمونی TDZ و 2،4-D حاصل شد. سلول های حاصل از کالوس های رویان زا‍ تا سه مرحله کروی، قلبی و اژدری پیش رفتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
266 -277
لینک کوتاه:
magiran.com/p1606061 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!