ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل های ارسباران و ارزیابی بیماری زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه

چکیده:
بیماری نو ظهور پوسیدگی ذغالی بلوط به عنوان یک تهدید جدی جنگل های بلوط در ایران مطرح و گونه Biscogniauxia mediterranea به عنوان عامل بیماری در جنگل های منطقه زاگرس معرفی شده است. با این وجود اطلاعاتی در زمینه وقوع این بیماری در جنگل های منطقه ارسباران در دسترس نمی باشد. تحقیق حاضر با هدف رد یابی عامل بیماری در جنگل های بلوط منطقه ارسباران صورت پذیرفت. برای این منظور از تنه و شاخه درختان بلوط دارای علایم سرخشکیدگی و زوال و همچنین درختان سالم بلوط در جنگل های منطقه حاتم بیگ مشگین شهر و منطقه کلیبر در طول فصل رشد سال 1393 نمونه برداری شد. در مجموع 14 جدایه متعلق به جنس Biscogniauxia از درختان بلوط بیمار و سالم جداسازی گردید. هویت این جدایه ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی از قبل طراحی شده وهمچنین داده های توالی ناحیهITS-rDNA، گونه B. mediterranea تعیین گردید. روی محیط کشت عصاره مالت آگار در شرایط آزمایشگاهی ساختارهای غیر جنسی قارچ تشکیل شد. ساختارهای جنسی این گونه در شرایط طبیعی مشاهده نگردید و تلاش های انجام گرفته برای القاء مرحله جنسی این گونه در شرایط آزمایشگاه ناموفق بود. ارزیابی بیماری زایی جدایه های این گونه روی نهال های دو ساله بلوط سیاه ( Quercus macranthera) در شرایط گلخانه نشان داد که تمامی جدایه ها روی این گونه از قدرت بیماری زایی برخوردار می باشند. تحقیق حاضر اولین مطالعه در زمینه ردیابی بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط و شناسایی عامل بیماری درجنگل های ارسباران می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
217 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p1606816 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!