بررسی خصوصیات فیتوپلاسماهای آر ان ای ریبوزومی گروه 2 همراه با بیماری جاروک یونجه در مناطق مختلف ایران

چکیده:
جاروک یکی از مهم ترین بیماری های یونجه در ایران است. به منظور بررسی ویژگی های فیتوپلاسماهای گروه آران ای ریبوزومی جاروک بادام زمینی (16SrII) همراه با این بیماری، طی
سال های 1392 تا 94 گیاهان یونجه دارای علایم بیماری و بدون آن جمع آوری و در آزمون های پی سی آر مستقیم و دو مرحله ای با استفاده از جفت آغازگرهای P1/P7، R16mF2/R16mR2 و R16F2n/R16R2 مورد بررسی قرار گرفتند. محصول پی سی آر 8/1، 4/1 و 25/1 کیلو جفت باز حاصل از این آغازگرها فقط در نمونه های گیاهان دارای علایم تکثیر شد. آزمون چندشکلی طولی قطعات برشی محصول پی سی آر با جفت آغازگر R16F2n/R16R2 نشان داد که فیتوپلاسماهای همراه با بیماری جاروک یونجه اعضای زیر گروه هایD و C گروه 16SrII می باشند. آنالیز بلاست با استفاده از توالی های به دست آمده و میزان تشابه نوکلئوتیدی استرین های در دست مطالعه و استرین های گرفته شده از بانک جهانی ترادف ها نشان داد که فیتوپلاسماهای جاروک یونجه جمع-آوری شده از بافق، اردکان، بهاباد و هرات در استان یزد، نیک شهر در سیستان و بلوچستان، بم، زرند و جیرفت در استان کرمان، بوشهر در استان بوشهر، طبس در استان خراسان جنوبی، جوکار در استان همدان و زردنجان در استان اصفهان در زیر گروه D و استرین های چاهگیر در استان یزد و جویم در استان فارس در زیر گروه C قرار می گیرند. براساس این نتایج استرین های متعلق به زیرگروه D غالب می باشند. در اشکذر و ابرکوه در استان یزد تمامی مزارع یونجه به بیماری جاروک آلوده بودند. در اشکذر مزارع یونجه 3 ساله به دلیل میزان آلودگی بالا به بیماری جاروک شخم زده شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
581 -590
لینک کوتاه:
magiran.com/p1609036 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!