تاثیر هم افزایی اسانس Rosmarinus officinalis و پرتو گاما روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus

چکیده:
به منظور بررسی امکان تلفیق پرتو و سموم گیاهی، اثرات تلفیقی اسانس گیاهی رزماری Rosmarinus officinalis با پرتو گاما بر میزان مرگ ومیر سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات به صورتی طراحی گردید که در مرحله اول ابتدا حشرات در معرض اسانس قرار گرفته و سپس پرتو استفاده می گردد، در مرحله بعد حشرات از قبل پرتو دیده در معرض اسانس قرار داده شدند. مرگ ومیر حشرات 72 ساعت پس از پرتودهی مورد ارزیابی قرار گرفت. تلفیق اسانس رزماری با پرتو گاما میزان مرگ ومیر سوسک چهارنقطه ای حبوبات را در مقایسه با کاربرد مجزای هر کدام از آنها افزایش داد. در این آزمایشات زمانی که اسانس گیاهی با پرتو گاما تلفیق گردید، در میزان مرگ ومیر حشرات کامل 1-2 روزه سوسک چهارنقطه ای حبوبات اثر سینرژیستی ظاهر گردید. مشخص شد که روش پرتودهی حشرات اسانس داده شده از قبل، موثرتر از روش دیگر بود. نتایج نشان داد که هر روش کنترلی می تواند حساسیت آفت به تیمار دیگر را افزایش دهد. یافته های ما نشان می دهد که تلفیق پرتو گاما و اسانس گیاه رزماری دارای قابلیت استفاده در مدیریت تلفیقی آفات می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
519 -527
لینک کوتاه:
magiran.com/p1609042 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!