شاخصه های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی

پیام:
چکیده:
بررسی ابعاد گوناگون شخصیت علمی و معنوی و بازخوانی اندیشه های حکومتی و مدیریتی امام خمینی(ره) و معرفی آن به نسل های آینده وظیفه ای خطیر برای نخبگان و فرهیختگان علمی و پژوهشگران کشور است، تا از این رهگذر، گستره و عمق این تاثیر علمی و فرهنگی بر توده ها و آحاد ملت اسلامی بازشناسی شده و ترویج اندیشه های دینی امام راحل در حوزه های مدیریت و رهبری انجام پذیرد. مقاله ی حاضر در صدد تبیین شاخصه های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی با تامل بر آموزه های نظری و سیره ی عملی حضرت امام خمینی(ره) می باشد که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی با استناد به منابع و متون دینی مرتبط در این زمینه از جمله کتاب صحیفه امام نگاشته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد: خودسازی و تهذیب نفس، تکلیف مداری، مسئولیت پذیری، عدالت محوری، قانون مداری، انتقاد پذیری، بصیرت و آگاهی، صداقت و راستگویی، امانت-داری، ساده زیستی، تواضع و فروتنی و رفق و مدارا به عنوان صفات رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی از دید حضرت امام(ره) می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1609331 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!