منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آیات قرآن

پیام:
چکیده:
این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی آن است با تاکید بر آیات قرآنی ضمن پاسخگویی به چیستی جنگ نرم، الگوی جنگ نرم را در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی فهم و تحلیل نماید و در ادامه مبانی و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را توضیح دهد. بقاء و استمرار نظام های دموکراتیک و مردم سالار وابستگی زیادی به قدرت نرم دارد و این مولفه ای است که نظام های اقتدارگرا به شدت از آن محرومند. افزایش قدرت نرم توانایی جذب افکار، اذهان و قلوب مردم را فراهم می کند و از طرفی دیگر منجر به هم افزایی و ذخیره سازی قدرت سخت و نیمه سخت در مواقع بحرانی می شود. این تحقیق نشان می دهد پایه و اساس قدرت جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با نظام های لیبرال دموکراسی غربی از نوع قدرت نرمی است که بر پایه ارشاد است و نه اجبار و اغواء و لذا این نوع قدرت باز تعریفی از نگرش آیات قران به قدرت است. مبانی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از فرهنگ اسلام ناب محمدی است که توانسته افکار و اذهان مردم ایران را به خود جلب کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
109
لینک کوتاه:
magiran.com/p1609333 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!