اعتماد سیاسی در جامعه چندرسانه ای

پیام:
چکیده:
اعتماد سیاسی امری ذهنی و برآیند نگرش شهروندان یک جامعه سیاسی نسبت به ماهیت و رفتار نظام سیاسی جامعه و پیش بینی آینده سیاسی نظام است. بخشی قابل توجهی از احساس اعتماد سیاسی در فضای رقابت رسانه ها شکل می گیرد یا دستخوش تغییر می گردد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سئوال است که در دنیای چند رسانه ای کنونی که شهروندان در معرض رسانه های متعددی هستند اعتماد سیاسی چگونه حاصل می شود؟ آیا اصولا فضای متکثر رسانه ای نقش موثری بر اعتماد سیاسی دارد؟ اعتماد سیاسی حاصل شده در این فضا چه ماهیت و کیفیتی دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهند که در فضای چند رسانه ای، برای تولید و تقویت اعتماد سیاسی در جامعه ی متحرک و پویای ایران که دارای گرایش های متنوع سیاسی است بایستی ظرایف و راهبردهای رسانه ای اعتماد بخشی اتخاذ گردد و مرجعیت رسانه ملی را برای شهروند گزینش گر حفظ و تقویت نمود. تقویت اعتبار و مرجعیت رسانه رسمی داخلی تقویت اعتماد سیاسی شهروندان ایرانی به نظام سیاسی کشور را در پی خواهد داشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
139
لینک کوتاه:
magiran.com/p1609334 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!