رشد تفکر کودک از منظر روانشناسی تحول

نویسنده:
چکیده:
اندیشه نوآورانه یی که تلاش می شود در نوشتار حاضر بر آن تاکید گردد این است که برخلاف تصور رایج درباره کودکی، کودک، بزرگسال کوچک نما نیست. به سخن دیگر، جهانی که کودک در آن بسر میبرد با جهان بزرگسالان تفاوت دارد. وانگهی «فلسفه و کودک» از منظر روانشناسی تحولی، بمعنای «فلسفه ورزی» و «اندیشه ورزی» است؛ نه یاددادن مفاهیم انتزاعی و صوری. از اینرو، فلسفه برای کودک بمعنی روش و سازوکاری است که کودک را کاوشگر، شگفت زده و پرسشگر بار می آورد و در اینجا ما از آن با عنوان «تعادل جویی» یاد میکنیم که پایه اصلی تحول روانی کودک است .
مدعای نوشتار حاضر این است که آموزش روند اندیشه یا اندیشه ورزی امکانپذیر است ولی اگر کسی روند و سازوکار آن را بیاموزد، بسادگی درونمایه اندیشه را نیز می آموزد و اگر فکر او پرورش یابد، اندیشه نیز می آفریند .
با اینهمه، هرچند آموزش اندیشه ممکن است، ولی باید متناسب با «سن تحولی» کودک باشد. کودک باید به درجه یی از «صلاحیت زیستی» برسد که بتوان مفاهیم محتوایی را به وی یاد داد؛ وگرنه یادگیری کودک «طوطی وار و شکننده» خواهد بود. بنابرین، «صلاحیت زیستی» شرط لازم برای آموزش مفاهیم و توانمندی های فکری به کودک است .
زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1611998 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.