فضیلتهای فکری منتهی به فضیلتهای عملی با بازی های بومی کودکان

چکیده:
شاید در بازی های جمعی کودکی و بازی های بومی و محلی، در گذشته های نه چندان دور یادتان باشد که برای یارگیری و تشکیل تیم، وقتی همه برای بازی اعلام آمادگی میکردند عده کمی پا پیش میگذاشتند و میگفتند کی از منه؟ در عین حال عده یی منتظر میماندند تا کسی آنها را به بازی گرفته و خیلی که جرئت به خرج میدادند، میپرسیدند: من از کی ام؟اگر کودکی خود را به یاد آورده و بازی های خودمان را از بایگانی ذهن خود بیرون بیاوریم، متوجه خواهیم شد که ما با آن بازی های کودکانه رشد کرده بزرگ شده ایم و شخصیت خود را ساخته ایم، دوست پیدا کرده ایم و احساسات و عواطف خود را با آن تکامل بخشیده ایم و اجتماعی شدن را در قالب بازی ها فرا گرفته ایم. میزان قابل توجهی از فضیلتهای فکری که به فضیلتهای عملی ما انجامیده، مدیون همین بازی های بومی محلی کودکی هایمان است. یکی از موضوعاتی که در سنجشگرانه اندیشی مطرح است، موضوع «فضیلتهای فکری» است. فضیلتهای فکری ویژگی های فکری مثبتی هستند که برخورداری از آنها به ما کمک میکند تا بهتر بیندیشیم. در این مختصر به معرفی فضیلتهای فکری نظیر تواضع فکری، شهامت فکری، همگامی فکری، استقلال فکری، صداقت فکری، پشتکار فکری، اطمینان به عقل، انصاف و تبیین اصول فضیلتهای فکری مطروحه در بازی های بومی و محلی کودکان میپردازیم. در حال حاضر بازی های کامپیوتری و تلویزیونی باعث فراموشی و انزوای این بازی های اصیل شده و کودکان از فضیلتهای گذشته بی نصیب مانده اند .
زبان:
فارسی
در صفحه:
69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1612004 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.