کاربرد نظریه چشم انداز در محیط غیر آزمایشگاهی

چکیده:
نظریه چشم انداز، برای اولین بار در سال 1979 به وسیله کاهنمن و تورسکی معرفی شد و به عنوان بهترین توصیف از نحوه ارزیابی ریسک توسط افراد در محیط آزمایشگاهی مد نظر قرار گرفت. با توجه به کاربرد اولیه این نظریه در شرایط آزمایشگاهی، این پرسش مطرح است که آیا نظریه چشم انداز در محیط های غیر آزمایشگاهی نیز کاربرد دارد؟ از این رو، این پژوهش در تلاش است با ارائه شواهدی از دنیای واقعی، وجود و کاربرد خارجی این نظریه را مورد بحث و بررسی قرار دهد. در این پژوهش از طریق مرور پژوهش های داخلی و خارجی، کاربرد نظریه چشم انداز در حوزه مالی تشریح و در سایر حوزه ها مورد اشاره قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مطابق کاربرد های ذکر شده از نظریه چشم انداز در حوزه مالی و سایر حوزه های مورد اشاره بر اساس پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی، این نظریه در شرایط غیر آزمایشگاهی و واقعی نیز کاربرد دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
187 -204
لینک کوتاه:
magiran.com/p1612501 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!