بررسی عوامل موثر در تخریب منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوضه 9 شفارود)

چکیده:
متاسفانه واقعیت های موجود نشان دهنده تخریب منابع طبیعی در کل کشور می باشد. به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر در تخریب منابع طبیعی با جمع آوری اطلاعات از کارشناسان منابع طبیعی در حوضه 9 شفارود استان گیلان صورت گرفته است. به همین منظور این تحقیق با جمع آوری اطلاعات توصیفی اقتصادی- اجتماعی به روش پرسشنامه در چارچوب یک طیف 10 درجه ای با مقیاس فاصله ای انجام شد که در این طیف عدد صفر و ده به ترتیب برای پاسخ های بدون تاثیر و بسیار موثر در تخریب منابع طبیعی تعریف شد. همچنین نوع دیگر سوالات به صورت (بلی، خیر و تا حدودی) در مورد هر یک از عوامل مورد بررسی در پرسشنامه تعبیه شد و در نهایت مسائل و مشکلات اکوسیستم جنگل با طرح 25 سوال در قالب یک پرسشنامه در اختیار کارشناسان دستگاه اجرائی منابع طبیعی قرار گرفت. نتایج آنالیز فاکتوری نشان داد که 15 مورد از مشکلات و تنگناهای مورد بحث بیش از حد متوسط در عدم توسعه مناسب حوزه مورد مطالعه نقش داشته که میانگین امتیاز آن ها 2/6 بوده است. برای تعیین تناسب داده ها جهت کاربرد از آزمون KMO و آزمون بارتلت استفاده شد. مقدار KMO برابر 788/0 برآورد شد که مقدار بسیار خوبی برای تحلیل عاملی است و با توجه به اینکه کمترین عدد اشتراک 73/0 می باشد، پس جدول اشتراکات نشان دهنده مناسب بودن سوالات این حوزه در فرآیند تحلیل عاملی می باشد. نتایج نشان داد که تعداد دام و عدم رعایت زمان مناسب چرا دام از عمده ترین دلایل تخریب منابع طبیعی (جنگل و مراتع) هستند. همچنین بی سوادی جنگل نشینان، برخورد نادرست مامورین جنگلبان و واگذاری بهره برداری از جنگل ها به بخش خصوصی اختلاف معنی داری را از نظر تخریب منابع طبیعی نشان نداد.
زبان:
فارسی
صفحات:
309 -320
لینک کوتاه:
magiran.com/p1615969 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!