پیش بینی قیمت چوب گونه های جنگلی در استان گیلان با استفاده از تجزیه و تحلیل سری های زمانی

چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی نوسانات قیمت چوب گونه های جنگل کاری در غرب استان گیلان از سال 1372-1392 می باشد. بر این اساس داده های مورد نیاز مربوط به هزینه های بهره برداری و قیمت چوب گونه های زبان گنجشک، پلت، بلندمازو، کاج تدا، توسکای قشلاقی از اداره منابع طبیعی استان گیلان جمع آوری شد. داده های قیمت چوب سرپا، از تفاوت قیمت چوب آلات الواری، گرده بینه، کاتین و چوب هیزمی در کنار جاده جنگلی با هزینه های متغیر بهره برداری به دست آمد و شاخص قیمتی مصرف کننده برای حذف تورم استفاده شد. داده های جمع آوری شده توسط آنالیز رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که روند قیمت چوب در طی این دوره دارای نوسان بوده است. میانگین قیمت مورد انتظار چوب سرپا گونه های زبان گنجشک، پلت، بلندمازو، کاج تدا، توسکای قشلاقی به ترتیب 960/235، 803/242، 994/168، 909/135، 95/218 (ده هزار ریال/ مترمکعب) می باشد. این بررسی ها نشان داد که پیش بینی روند قیمت چوب گونه های جنگلی در منطقه مورد مطالعه با استفاده از سری های زمانی امکان پذیر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
297 -308
لینک کوتاه:
magiran.com/p1615970 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!