مطالعه تجربی رفتار حرارتی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های PA6/CaCO3

پیام:
چکیده:
پژوهش های اخیر نشان داده است افزودن مقادیر کمی از پرکننده های معدنی در مقیاس نانومتری به جای ذرات میکرونی و یا بزرگتر، می تواند خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها را بهبود بخشد. در این مقاله، با انتخاب پلی آمید 6 به عنوان زمینه پلیمری، به مطالعه تجربی تاثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص مکانیکی و رفتار حرارتی نانوکامپوزیت حاصل پرداخته می شود. بدین منظور 3 نمونه نانوکامپوزیتی با مقادیر 1، 3 و 5 قسمت وزنی نانوذرات به همراه 1 قسمت وزنی سازگار کننده در هر مخلوط، که هر یک به روش اکسترودر دو پیچه و قالب گیری تزریقی تولید می شود، مورد مقایسه قرار می گیرد. از این رو ضمن مطالعه شکل شناسی نمونه ها، آزمایش های گرماسنجی، شاخص جریان مذاب، کشش، خمش و ضربه برای هر یک از آنها انجام می شود. نتایج آزمون گرماسنجی نشان می دهد حضور نانوذرات کربنات کلسیم اثر هسته زنی داشته و درجه بلورینگی پلی آمید را افزایش می دهد. همچنین نانوذرات سبب افزایش شاخص جریان مذاب می شوند. آزمون های مکانیکی نیز نشان می دهند افزودن نانوذرات کربنات کلسیم به پلی آمید 6، منجر به افزایش استحکام کششی و خمشی به ترتیب به میزان 19 و 25% و بهبود استحکام ضربه ای به میزان 20% می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1617324 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.