طبقه بندی اطلاعات مربوط به اختلالات روانی و رفتاری با رویکرد طبقه بندی بین المللی بیماری ها

چکیده:
مقدمه
طبقه بندی و استفاده از اطلاعات انبوه تولیدشده در نظام سلامت و به طور خاص اختلالات روانی و رفتاری نقش مهمی در ارائه آمارهای صحیح بهداشت عمومی و افزایش سطح سلامت جامعه دارد. لذا هدف از مطالعه حاضر تبیین اهمیت استفاده از سیستم طبقه بندی اختلالات روانی و رفتاری با رویکرد طبقه بندی بین المللی بیماری ها بوده است.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که در سال 1394 انجام گردیده است. اطلاعات مربوطه با جستجو در پایگاه های اطلاعاتیPub med وMag Iran و موتورهای جستجوی Yahoo و Google و سایت سازمان جهانی بهداشت (WHO) و مطالعه در منابع کتابخانه ای مرجع به‎دست آمدند و سپس اطلاعات به دست آمده بر اساس اهداف پژوهش خلاصه‎بندی و گزارش گردیدند.
یافته ها
نظام طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD) که توسطWHO منتشر می گردد، اختلالات روانی و رفتاری را در فصل پنج کتاب قرار داده است. سازمان جهانی بهداشت با توجه به اهمیت طبقه بندی و استفاده از اطلاعات مربوط به اختلالات روانی و رفتاری اقدام به تهیه یک طبقه بندی خاص مربوط به آن به نام توصیفات بالینی و راهنمای تشخیصی Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines (CDDG) نموده است.
نتیجه گیری
با توجه به اهمیت طبقه بندی اطلاعات مربوط به اختلالات روانی و رفتاری کشورهای پیشرفته در علم روانشناسی ازجمله ایالات متحده اقدام به طراحی و تهیه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) نموده است. با توجه به مزایای طبقه بندی و ارائه آمارهای دقیق جهت مقاصد درمانی، آماری، پژوهشی، قانونی و غیره استفاده از این نظام های طبقه بندی پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
307 -314
لینک کوتاه:
magiran.com/p1617645 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!