بررسی اثربخشی خدمات مددکاری در کاهش فرار دختران در اردبیل

چکیده:
مقدمه
پدیده فرار دختران از منزل طی سال های اخیر در جامعه رو به فزونی نهاده است و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی آن توجه متخصصان، سیاست گذاران و جمعیت عمومی را به خود معطوف کرده است. در این پژوهش به بررسی اثربخشی مددکاری در کاهش فرار دختران پرداخته شده است.
مواد و روش ها
روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری را کلیه دختران فراری مراجعه کننده به مرکز مشاوره و کلانتری های فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل تشکیل می داد. که 60 نفر از دختران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (20 نفر دختر فراری سالم، 20 نفر دختر فراری آسیب دیده و 20 نفر دختر غیر فراری) ابزارهای مورد استفاده عبارت از پرسش نامه محقق ساخته و مقیاس حمایت اجتماعی بودند.
یافته ها
یافته ها نشان داد که در میزان حمایت اجتماعی دختران فراری آسیب دیده در خرده مقیاس خانوادگی و عمومی تفاوت معنی‎داری با دو گروه از دختران وجود دارد.
نتیجه گیری
طرد خانواده و اجتناب دوستان و نهایتا از دست دادن حمایت عمومی دختران فراری را بیشتر به جداشدن از اجتماع و غوطه ور شدن در ورطه فساد سوق می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
299 -306
لینک کوتاه:
magiran.com/p1617646 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!