توسعه ی راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران

چکیده:
فرایندهای بهبود بهره وری1 (IOR) به طور کلی تمام اقداماتی که باعث افزایش بازدهی از مخازن نفتی و گازی شود را در برمی گیرند. هدف اصلی از انجام این مقاله توسعه ی راهبردهای مدیریت IOR در مخازن نفتی و گازی ایران می باشد زیرا بازدهی این مخازن پایین است. برای رسیدن به این هدف، مصاحبه با متخصصان با تجربه ی ایرانی به عنوان روش جمع آوری اطلاعات و پی بردن به چالش های صنعت نفت ایران در حوزه ی فرایندهای IOR انتخاب شد. این چالش ها در دسته های زیر مورد بررسی قرار گرفتند : منابع انسانی، فناوری، منابع مالی، اهمیت فرایندهای IOR، سلامت، ایمنی و محیط زیست2 (HSE) و در نهایت اقدامات فنی مرتبط با تولید. در پایان هر دسته بندی، راهکارهای توصیه شده بوسیله ی کارشناسان برای حل چالش ها ارائه شده است. به عنوان بخشی از نتایج این مطالعه، وابستگی اقتصاد کشور به نفت و گاز، سطح پایین فناوری و مدیریت کوتاه مدت به عنوان مهمترین چالش های صنعت نفت شناخته شدند. تعامل سازنده با شرکت های بین المللی، ایجاد نظام یکپارچه ی مدیریت مخازن، اصلاح سیستم مدیریت انتقال دانش و در نهایت کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران از طریق طراحی نسل جدید قراردادهای نفتی و گازی از جمله مهمترین راهکارها برای غلبه بر چالش ها و مشکلات پیش روی افزایش بازدهی از مخازن است.
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1618509 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.