مطالعه سینتیک رسوب الکتروشیمیایی آلیاژ کبالت نیکل نانوکریستالی به صورت لایه نازک در محلول سولفاتی

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، از روش های الکتروشیمیایی مانند ولتامتری سیکلی، کرنوآمپرومتری و کرنوپتانسیومتری برای مطالعه مکانیزم جوانه زنی و رشد رسوب نانوکریستالی آلیاژ کبالت- نیکل به صورت لایه نازک در حمام اسیدی – سولفاتی استفاده گردید. نتایج آزمایشات نشان داده که سینتیک رسوبات آلیاژ کبالت – نیکل تحت کنترل دیفوزیون بوده و از فرآیند جوانه زنی و رشد پیروی می کند. پتانسیل احیاء در حالت آلیاژی نسبت به رسوب دهی اجزا خالص به پتانسیل کاتدی تر منتقل می شود. مکانیزم جوانه زنی در این سری آلیاژ ها از نوع لحظه ای و سه بعدی (3D) بوده و میزان جوانه های اولیه با افزایش اورپتانسیل کاتدی و یا افزایش یون های فلزی در حمام زیاد می شود. اضافه نمودن سولفات نیکل به محلول کبالت، تعداد محل های جوانه زنی را افزایش داده و بنابراین سرعت جوانه زنی آلیاژ کبالت – نیکل را زیاد می نماید. همچنین بررسی های میکروسکوپ نیرو اتمی (AFM) نشان داده که در رسوب این گروه از عناصر به صورت لایه های نازک محتوی نانوکریستال های کبالت – نیکل ایجاد شده و مورفولوژی سطح از یک ساختار با جوانه های کروی و با اندازه مساوی تشکیل شده است. در تغییر از حالت رسوب دهی اجزا خالص به آلیاژی، افزایش اندازه دانه ها و تغییر ساختار از حالت کروی به هم پوشانی لایه – لایه می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621747 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.