تبیین دیدگاه زنان درباره سرطان دهانه رحم: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرطان سرویکس دومین سرطان شایع زنان در جهان است. همه زنانی که از لحاظ جنسی فعالند، می توانند در معرض ابتلا به سرطان سرویکس باشند. سرطان سرویکس، چنانچه در مراحل اولیه شناسایی و درمان شود، تقریبا بطور کامل قابل پیشگیری است.
هدف
این مطالعه با هدف «تبیین دیدگاه زنان درباره سرطان دهانه رحم» طراحی و اجرا شده است.
روش کار
در مطالعه کیفی حاضر که به روش تحلیل محتوی انجام شد، 56 زن متاهل در طیف سنی 60 -17 سال از مراجعین به درمانگاه های مراقبت دوران بارداری، زنان و تنظیم خانواده بیمارستان آموزشی الزهرا شهر رشت در سال 1391 با نمونه گیری هدفمند و رعایت تنوع حداکثری و در قالب 8 گروه متمرکز 8-6 نفره انتخاب شدند. معیارهای واجدین شرایط شرکت در مطالعه عبارت بودند از: داوطلب بودن، متاهل بودن، ایرانی بودن و توانایی صحبت به زبان فارسی، فقدان اختلالات جسمی ناتوان کننده و یا بیماری و آشفتگی های روانی براساس اظهارات مشارکت کنندگان و ارزیابی و مشاهدات پژوهشگران. جمع آوری داده ها با برگزاری جلسات بحث گروهی متمرکز انجام شد. طول مدت مصاحبه در هر جلسه بحث گروهی متمرکز بین 5/1-1 ساعت بود. مصاحبه ها تا زمان اشباع داده ها تداوم یافت. کلیه مطالب مطرح شده در جلسات بحث گروهی توسط یک دستگاه ضبط دیجیتالی ثبت گردید و تعاملات غیر کلامی نیز توسط منشی جلسه یادداشت شد و در حین تحلیل داده ها و استخراج کدها مورد استفاده قرار گرفت. بلافاصله پس از اتمام هر جلسه مصاحبه کلیه پاسخ ها عینا و بدون کم و کاست دست نویس و سپس تایپ می گردید و بطور همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت. تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا و بر اساس گامهای پیشنهادی Graneheim و Lundman انجام شد. برای تایید صحت و استحکام مطالعه، معیارهای پیشنهادیGuba و Lincoln مورد نظر قرار گرفت. در این مطالعه کلیه ملاحظات اخلاقی مربوط به مشارکت عوامل انسانی و مطالعات کیفی لحاظ شد و از داوطلبین شرکت در مطالعه جهت ضبط صدا و نیز مشارکت در تحقیق، رضایت نامه کتبی و شفاهی اخذ گردید.
نتایج
میانگین سنی زنان شرکت کننده در مطالعه 5/36 سال بود. 5/15 درصد شرکت کنندگان بیسواد، 6/40 درصد زیر دیپلم، 1/39 درصد دیپلم، و 3/4 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. 8/92 درصد خانه دار و 3/78 درصد ساکن شهر بودند. 5/14 درصد تاکنون حامله نشده بودند، 29 درصد فاقد فرزند، 6 /24 درصد دارای یک فرزند و 1/26 درصد صاحب دو یا بیش از دو فرزند بودند. تجزیه و تحلیل داده ها درباره دیدگاه زنان نسبت به سرطان سرویکس منجر به استخراج 275 کد اولیه و شکل گیری سه طبقه اصلی گردید: «ضعف اطلاعات بهداشتی»، «غفلت از بیماری» و «لزوم رسیدگی و حمایت».
نتیجه گیری
درک تجارب، دیدگاه ها و نظرات زنان درباره یکی از سرطانهای شایع و قابل پیشگیری آنان می تواند فواید بالقوه ای از جمله کشف نیازهای آموزشی مشاوره ای مددجویان، چالش ها و موانع رایج، عوامل تسهیل کننده حمایتی و مراقبتی زنان داشته باشد و از سوی دیگر مسئولین و سیاستگذاران بهداشتی و نظام سلامت را ترغیب نماید تا با توجه به یافته های حاصل درصدد توسعه مداخلات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی بلند مدت، مبتنی بر شواهد و منطبق بر نیازهای بهداشتی جامعه و بویژه زنان برآیند.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1622529 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.